ការឆ្នៃប្រឌិតសំភារៈផ្សេងៗចេញអំពីឈើ
	ការឆ្នៃប្រឌិតសំភារៈផ្សេងៗចេញអំពីឈើ

អ្នក​ធ្លាប់បាន​ដឹង​រួច​​មកហើយ​ថា​ ឈើ​ពិត​​​​ជាមាន​ប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់​សំរាប់​​យក​ទៅ​​ឆ្នៃប្រឌិត​ទៅ​លើ​សំភារៈ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​​​ជីវ​ភាព​រស់​នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​​​​​។ នេះគឺជាគ្រាន់​តែ​ជាគំនិត​​មួយ​ផ្នែកដែលជាចំនេះដឹង​​​​បន្តិច​​បន្តូច ​ដែលអាចនិង​ក្លាយទៅ​ជាគំនិត​មួយ​ផ្នែក​សំរាប់​ការ​​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​ទៅ​លើសំភារៈប្រើប្រាស់​របស់អ្នក​​​​។ ​​​​

​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​គំនិតមួយ​ផ្នែល​ ​ដែល​ជាការ​​​​ឆ្នៃប្រឌិតសភារ​ចេញ​អំពី​​​ឈើ​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ​​ដូចជារូប​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

អំពូល​ភ្លើង​រច​នាជាមួយនិង​មែកឈើ​

 

រចនាដុំឈើទៅ​​​​លើជញ្ជំាង

 

ស៊ុំ​រូបថតដោយ​ប្រើដុំ​ឈើ និងមែកឈើ