បង្កើតរូបស្អាតៗតាមរយៈដែកគោលនិងសរសៃអំបោះ
បង្កើតរូបស្អាតៗតាមរយៈដែកគោលនិងសរសៃអំបោះ

ការឆ្នៃប្រឌិត​តាមរយៈការបង្កើត​រូប​ស្អាតៗដោយ​ប្រើដែក​គោល និង​សរសៃ​អំបោះមិនមែនជារឿង​ថ្មី​​នោះទេ ប៉ុន្តែវាអាចនឹងជារឿងថ្មី​​សំរាប់អ្នក​ដែល​​មិន​ទាន់​បាន​សាក​ល្បងជាមួយនិងការងារ​​​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​នេះ​​។

ដូច្នេះ​​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​​សាក​ល្បង​ជាមួយនិង​​ការបង្កើតរូប​​​​ស្អាត​ៗ​តាម​រយៈការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដែក​គោល​ និងសរសៃអំបោះ​ទៅ​លើ​រូប ដែល​លោកអ្នក​គិតថា ​វានឹង​​អាច​​លេចចេញ​ជារូប​​ដ៏​​ស្រស់​ស្អាត​​ ដោយការ​​ប្រើប្រាស់ជាមួយនិង​ដែក​គោល និងសរសៃ​អំបោះ​ដែលមាន​​ពណ៌​ផ្សេង​ៗ​ទៅ​តាមការ​ចូល​ចិត្ត​។

លោកអ្នក​អាចជ្រើស​រើសយក​​​រូប​មួយ​​ក្នុងចំណោម​រូបជាច្រើន ​ដែល​លោកអ្នក​អាច​បង្កើតអោយ​ចេញជា​រូបរាង​​តាមរយៈ​ខ្សែ​អំបោះ​ និង​ដែកគោល​​ឧទាហរណ៍ដូចជារូប​ផែនទី​ខាង​ក្រោមនេះ៖