រូបសាស្រ្ត
 • ចំហាយវិទ្យុសកម្ម

  នៅ​ក្នុង​រូបវិទ្យា radiation គឺ​ជា​ដំណើរ​ការ​ដែល​បំណែក​ថាមពល​តូចៗ ឬក៏​រលក​ថាមពល​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លងកាត់​ទីលំហ ឬក៏​ឆ្លងកាត់​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទុក​រូបធាតុ​នោះ គឺ​មិន​តម្រូវ​ចំពោះ​ការ​ផលិត​ឡើង​វិញ។ រលក​ជា​ច្រើន​របស់​ម៉ាស់​មធ្យម​របស់​ខ្លួន​ឯង ដូច​ជា​រលក​ទឹក

  អានបន្ត

  ចំហាយវិទ្យុសកម្ម
  ចំហាយវិទ្យុសកម្ម
 • ច្បាប់របស់លោកញូវតុន (Newton) អំពីសញ្ញានៃចលនា

  Newton’s laws of motion គឺ​មាន​ច្បាប់​រូបវិទ្យា​៣ ដែល​ជា​ទម្រង់​គ្រឹះ​សម្រាប់ classical mechanics។ ពួកគេ​គឺ​ពិពណ៌នា​ការ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​កំលាំង​នៅលើ​រាងកាយ និង​សញ្ញា​នៅ​លើ​របស់​វា​នៅលើ​កំលាំង​ទំាង​អស់​នោះ។ ច្បាប់​ទំាងអស់​នោះ​

  អានបន្ត

  ច្បាប់របស់លោកញូវតុន (Newton) អំពីសញ្ញានៃចលនា
  ច្បាប់របស់លោកញូវតុន (Newton) អំពីសញ្ញានៃចលនា
 • ច្បាប់របស់លោកញូវតុនអំពីទំនាញសកល

  Newton’s law of universal gravitation បង្ហាញ​គ្រប់​ចំនុច​ម៉ាស់​នៅ​ក្នុង​សកល​គឺ​បណ្តុំ​ចំនុច​ម៉ាស់​ផ្សេង​ទៀត​ដោយ​កំលាំង ដែល​វា​គឺ​ជា​សមាមាត្រ​ផ្ទាល់ ដើម្បី​ផលិត​ម៉ាស់​របស់​ពួកគេ និង​សមាមាត្រ​រាង៤ជ្រុង​នៃ​ចម្ងាយ​ចន្លោះ​ពួកគេ។

  អានបន្ត

  ច្បាប់របស់លោកញូវតុនអំពីទំនាញសកល
  ច្បាប់របស់លោកញូវតុនអំពីទំនាញសកល
 • លោកចនដលតុន (John Dalton)

  លោក John Dalton FRS (កើត​នៅ​ថ្ងៃទី៦​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​១៧៦៦ ហើយ​ស្លាប់​នៅ​ថ្ងៃទី២៧​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​១៨៤៤) គាត់​ជាជនជាតិ​អង់គ្លេស និង​ជា​គីមីវិទូ ឧតុនិយមវិទ្យា និង​អ្នករូបវិទ្យា។ គាត់​គឺ​ល្បីល្បាញ​ដោយ​សារ​ការងារ​របស់​គាត់​គឺ​ធ្វើ​មុន​គេ​បង្អស់

  អានបន្ត

  លោកចនដលតុន (John Dalton)
  លោកចនដលតុន (John Dalton)
 • អ៊ីសូតូម (Isotope)

  Isotopes គឺជា​ភាព​ខុសគ្នាបានមកពី​សារធាតុ​គីមី​ពិសេស​មួយចំនួន។ រាល់​អ៊ីសូតូម​ទាំងអស់​ដែល​គេ​ផ្តល់​សារធាតុ គឺ​ចែក​រំលែក​ចំនួន​ដូច​គ្នា​នៃប្រូតុង(protons ) អ៊ីសូតូម​នីមួយៗ​មាន​ភាពខុស​ពីចំនួន​នៃ​នឺត្រុង (neutrons)។

  អានបន្ត

  អ៊ីសូតូម (Isotope)
  អ៊ីសូតូម (Isotope)
 • កំលាំងទំនាញ

  នៅ​ក្នុង​ទស្សន​រួម gravitation ឬក៏ gravity គឺ​ជា​ឧបករណ៍​ដែល​ផ្តល់​កំលាំង​ទៅលើ​វត្ថុ​ជា​មួយ​ម៉ាស់ និង​ការ​បង្ក​ឲ្យ​វត្ថុ​ធ្លាក់​ទៅលើ​ដី​ខណៈពេល​ទម្លាក់។

  អានបន្ត

  កំលាំងទំនាញ
  កំលាំងទំនាញ
 • ឥទ្ធិពលដាប់ប្លឺ (Doppler)

  Doppler effect (ឬក៏ Doppler shift) ជា​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​រូបវិទ្យា​និយម​ជនជាតិ​អស្រ្ទៀ​គឺ​លោក​គ្រិស្ទានដាប់ប្លឺ (Christian Doppler) ហើយ​វាបានដាក់ស្នើរ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៨៤២​ក្នុង​ទីក្រុង​ប្រាក (Prague) គឺ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្រេកង់(Frequency) ​នៃ​រលក

  អានបន្ត

  ឥទ្ធិពលដាប់ប្លឺ (Doppler)
  ឥទ្ធិពលដាប់ប្លឺ (Doppler)
 • ការឆក់នៃចរន្តអគ្គិសនី (Electric Shock)

  ការឆក់​ចរន្ត​អគ្គិសនី​កើត​ឡើង​លើ​ផ្នែក​រាងកាយ​មនុស្ស​ជា​មួយ​ប្រភព​អគ្គិសនី ដែល​បង្ក​ឲ្យមាន​ចរន្ត​គ្រប់គ្រាន់​រត់​កាត់​ស្បែក សាច់ដុំ ឬក៏​សក់។ ជា​ពិសេស ការ​បញ្ជាក់​គឺ​ត្រូវ​បានគេ​ប្រើ​ដើម្បី​ពិពណ៌នា​ការ​បង្ហាញ​របួស​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ភ្លើង​អគ្គិសនី។

  អានបន្ត

  ការឆក់នៃចរន្តអគ្គិសនី (Electric Shock)
  ការឆក់នៃចរន្តអគ្គិសនី (Electric Shock)